Kategorier

VILKÅR FOR KJØP AV BILLETTER

1. Generelt om kjøp av billetter

Billetter kan kjøpes gjennom Sandefjord Fotball sine salgskanaler. Kjøpet er gjennomført når betaling er foretatt. Kjøpt billett refunderes ikke. Tapte billetter erstattes ikke. Alle bestillinger er bindende og kan ikke kanselleres etter at billettene er betalt. Videresalg av billetter til Sandefjord Fotball sine hjemmekamper til over pålydende pris er forbudt (jf. Lov om forbud mot prispåslag ved videresalg av billetter til kultur- og idrettsarrangementer av 29.06.2007 nr 86).

2. Angrerett

Angrerett gjelder ikke ved kjøp av billetter (jf Angrerettloven av 21.12.200 nr 105, §19).

3. Generelt

Dersom det foreligger saklig grunn, kan publikum nektes adgang og bortvises fra arenaområdet. Dette gjelder for eksempel personer som er påvirket av alkohol, rus, ved tribunebråk el. Publikum må være forberedt på grundig personlig visitasjon. Arrangøren har ikke ansvar overfor publikum i forbindelse med ulykker, skader eller tap som måtte oppstå under avviklingen av arrangementet.

4. Avbrutt, utsatt og avlyst arrangement

Kjøpte billetter refunderes ikke dersom et arrangement er avbrutt eller utsatt. Dersom et arrangement er avlyst, refunderes billetten av arrangøren under følgende forutsetninger:

Billetten er kjøpt via en av Sandefjord Fotball sine salgskanaler og betalt på anvist måte. Billetten sendes inn til Sandefjord Fotball, Postboks 1302, 3205 Sandefjord innen refunderingsfristen satt av arrangøren. Forsendelsen merkes med navn, adresse, telefonnummer samt kontonummer.

Under disse ovennevnte forutsetninger vil beløpet bli refundert til ditt kontonummer. I motsatt fall vil ikke refundering av billettene skje. Billettavgift og evt. andre avgifter refunderes ikke verken ved avbrutt, utsatt eller avlyst arrangement.

Har du spørsmål vedrørende et avlyst arrangement, kan du sende en e-post til annkristin@sandefjordfotball.no

Alle spørsmål om arrangementet og dets gjennomføring rettes til arrangør.
Internett: www.sandefjordfotball.no
Epost: annkristin@sandefjordfotball.no